Afdeling Høllevang

 

Afdeling Høllevang er et specialpædagogisk tilbud i Tønder Kommune samt Toftlund Distriktsskoles tilbud for elever med specialpædagogiske behov i et særligt tilrettelagt forløb.

 

På Afdeling Høllevang tager undervisningen og dagligdagen afsæt i den enkelte elevs forudsætninger og muligheder. Eleverne undervises i blandede fællesskaber på trin og hold fordelt efter børnenes alder, modenhed, sociale kompetencer og/eller faglige standpunkt. Holdstørrelsen er begrænset, og der er et fast team af pædagoger og lærere på hvert trin.

 

Dagligdagen er fast struktureret og overskueliggjort for eleverne. Dette arbejde sker i et forpligtende og tæt samarbejde med forældrene. Elevplanen under Minuddannelse.net danner afsæt for mål og indhold i undervisningen. Lærere og pædagoger samarbejder om at skabe de bedst mulige rammer og indhold i dagligdagen tilpasset hver enkelt elevs forudsætninger.

På Afdeling Høllevang har vi fokus på elevernes sundhed og trivsel, herunder kost og søvn.

På skolen er  det gældende, at:"Jeg skal være sådan, at alle synes, her er rart at være".

Dette gælder for såvel elever, personale, forældre, besøgende m.fl.

 

Høllevang har officielt åbnet legepladsen med de nye legeredskaber. Der blev leget lystigt og alle fejrede det med is