Afdeling Høllevang

 

Afdeling Høllevang er et specialpædagogisk tilbud i Tønder Kommune samt Toftlund Distriktsskoles tilbud for elever med specialpædagogiske behov i et særligt tilrettelagt forløb.

 

På Afdeling Høllevang tager undervisningen og dagligdagen afsæt i den enkelte elevs forudsætninger og muligheder. Eleverne undervises i blandede fællesskaber på trin og hold fordelt efter børnenes alder, modenhed, sociale kompetencer og/eller faglige standpunkt. Holdstørrelsen er begrænset, og der er et fast team af pædagoger og lærere på hvert trin.

 

Dagligdagen er fast struktureret og overskueliggjort for eleverne. Dette arbejde sker i et forpligtende og tæt samarbejde med forældrene. Elevplanen under Minuddannelse.net danner afsæt for mål og indhold i undervisningen. Lærere og pædagoger samarbejder om at skabe de bedst mulige rammer og indhold i dagligdagen tilpasset hver enkelt elevs forudsætninger.

På Afdeling Høllevang har vi fokus på elevernes sundhed og trivsel, herunder kost og søvn.

På skolen er  det gældende, at:"Jeg skal være sådan, at alle synes, her er rart at være".

Dette gælder for såvel elever, personale, forældre, besøgende m.fl.

 

 

Daglig leder: Mogens Ditlev

Billeder fra forældrefordybelsesdagen september 2018