MODTAGERKLASSEN PÅ TOFTLUND DISTRIKSSKOLE

Modtagerklassen er en klasse for to-sprogede børn, som kommer til Danmark uden dansk sprog.

FORMÅLET MED UNDERVISNINGEN

At give eleven de nødvendige dansksproglige og kulturelle forudsætninger for at kunne følge undervisningen i de almindelige klasser.

HVORDAN ARBEJDER VI

I modtagerklassen tilrettelægges undervisningen individuelt efter barnets behov – der arbejdes med alle sider af dansk sprog, dansk kultur og det danske samfund.

Eleven knyttes fra start til en stamklasse – her deltager eleven fra start i de kreative fag samt i klassens sociale aktiviteter. Efterhånden som elevens danske sprog udvikles, udsluses eleven i klassens øvrige fagområder.

I modtagerklassen udarbejdes 3 gange årligt en sprogbeskrivelse med handleplan.

Efter 2 år i modtagerklasse udsluses eleven til almindelig klasse.

Efter endt undervisning i modtagerklassen tilbydes eleven, hvis der er behov for det, undervisning i dansk som andetsprog.

DANSK SOM ANDETSPROG

Elever, som har dansk som andetsprog, har mulighed for at få supplerende undervisning i dansk.

FORMÅLET MED UNDERVISNINGEN

Fortsat at udvikle elevens danske sprog og elevens forståelse for dansk kultur og for det danske samfund.

HVORDAN ARBEJDER VI

Alle elever som har dansk som andetsprog sprogtestes 1 gang årligt..

Undervisning i dansk som andetsprog foregår i samarbejde med klassens lærere.

Der er mulighed for i kortere eller længere periode at få individuel undervisning i dansk sprog.

Der er mulighed for at få undervisning på hold i kortere eller længere perioder.

Der er mulighed for at modtagerlæreren støtter eleven på klassen i kortere eller længere perioder.