Billeder fra Jupiters fernisering på Henry Heerup inspirerede skraldekunst-skulpturer

Indskolingen

 

Indskolingen på Toftlund Skole består af 0-3 klasse. Vi arbejder udfra tankegangen, når det er et rart sted at være, er det også et rart sted at lære. Vi stiller krav til eleverne omkring deres sociale færdigheder, så alle oplever sig respekteret af både børn og voksne. Vi øver og træner en god tone, en pæn opførsel og det at give plads til hinanden og se hinandens forskelligheder som en styrke.

Det er vigtigt, at faguddannet personale står for undervisningen i fagene. Det gælder i boglige og i kreative fag. Læsning og læseforståelse er en vigtig del af indlæringen. Vi prioriterer at bruge vores kompetente læsevejledere, når det gælder fælles materiale til en klasse. 

På de forskellige årgange arbejder vi bl.a. med læringsmiljøer, ugeskema-revolution og forskellig holddeling for at både den stærke og den svage elev får den hjælp og de udfordringer, som de har brug for.

Pædagogerne er med i undervisningen på alle årgange. Det er en stor styrke, både når der skal arbejdes med sociale relationer, og når enkelte elever skal tilgodeses og have andre rammer eller en anden struktur. Det solide samarbejde mellem lærer og pædagoger betyder også, at vi altid tager udgangspunkt i barnet og i børnegruppen, og i fællesskab ser vi på barnets forudsætninger for at lære.

Vi lægger vægt på værkstedsarbejde med fokus på, at eleverne er aktive samtidig med, at de lærer nyt. Her har den enkelte elev mulighed for at bruge kroppen, finmotorikken og de mange sanser i forbindelse med læring. 

Udeskole er noget, vi vægter, og som vi alle nyder. Vi oplever børn, der udfolder sig og viser mange ressourcer, når vi arbejder udendørs, og samtidig er der færre konflikter. Vi arbejder med massage/mindfullnes med den overbevisning "at den, man rører, mobber man ikke".

I indskolingen har vi en god flok glade børn, og et godt forældresamarbejde. Vi samarbejder også med børnehaverne i Toftlund, og vi inddrager gerne lokalmiljøet i undervisningen.