Billeder fra Håndboldkaravanen, hvor hele indskolingen deltog

Indskolingen

Indskolingen på Toftlund Skole består af 0-3 klasse. Vi arbejder ud fra tankegangen, når det er et rart sted at være, er det også et rart sted at lære. Vi stiller krav til eleverne omkring deres sociale færdigheder, så alle oplever sig respekteret af både børn og voksne. Vi øver og træner en god tone, en pæn opførsel og det at give plads til hinanden og se hinandens forskelligheder som en styrke.

Vi bestræber os på, at eleverne møder voksne som alle er tilknyttet Indskolingen. Basernes voksne består både af lærere og pædagoger. Det er en stor styrke, både når der skal arbejdes med sociale relationer, og når enkelte elever skal tilgodeses og have andre rammer eller en anden struktur. Det solide samarbejde mellem lærer og pædagoger betyder også, at vi altid tager udgangspunkt i barnet og i børnegruppen, og i fællesskab ser vi på barnets forudsætninger for at lære.

Læsning og læseforståelse er en vigtig del af indlæringen. Vi har valgt at anvende ALKALÆR, da det giver gode muligheder for undervisningsdifferentiering. Til afdelingen er der også tilknyttet en kompetent læsevejleder.

Eleverne er årgangsopdelt i dansk og matematik. Vi har valgt netop de 2 fag, da de er grundlaget for undervisningen i de øvrige fag.

Vi lægger vægt på Aktiv Læring. Her har den enkelte elev mulighed for at bruge kroppen, finmotorikken og de mange sanser i forbindelse med læring. 

Udeskole er noget, vi vægter, og som vi alle nyder. Vi oplever børn, der udfolder sig og viser mange ressourcer, når vi arbejder udendørs, og samtidig er der færre konflikter. Hver base har mulighed for at gå i skoven en gang om måneden.

Vi arbejder med massage/mindfullness med den overbevisning "at den, man rører, mobber man ikke".

I indskolingen har vi en god flok glade børn, og et godt forældresamarbejde. Vi samarbejder også med børnehaverne i Toftlund, og vi inddrager gerne lokalmiljøet i undervisningen.