Fra mellemtrinnets skolefest med hippietema juni 2018

Mellemtrinnet på Toftlund Skole

Der er en rigtig god atmosfære på mellemtrinnet på Toftlund Skole. I Sydfløjen møder man altid mange glade elever og lærere. Det store fællesrum fungerer  som vores samlingssted, arbejdssted, hygge-med-hinanden-sted  -  ligesom det også er her, man kan finde mange udstillinger af forskellige elevværker.

Udover den spændende hverdagsundervisning sker der også mange sjove ting på mellemtrinnet – nogle af disse er skolekoncerter, ”idræt-for-sjov” i Agerskov, ture ud af huset, besøg af gæstelærere, fælles idrætsdag, jule-klippedag, skolefest og meget andet. Det største er nok skolerejsen i slutningen af 6. årgang.

På mellemtrinnet samarbejder vi gerne både på tværs af klasserne og på tværs af årgangene. Vi lægger stor vægt på, at alle elever trives både socialt og fagligt, og da vi lærer på forskellige måder sker indretningen af vores undervisningsmiljøer under hensyntagen til både den enkelte og fællesskabet.

I 6. klasse giver vi eleverne mulighed for at blive uddannet som elevmægler. De deltager på et kursus, hvor de lærer at håndtere konflikter, efterfølgende hjælper de uddannede mæglere andre elever på mellemtrinnet og i indskolingen i alle pauser.

IT inddrages så ofte som muligt i undervisningen, Hvis eleverne medbringer deres egne pc'ere eller tablets, er der i alle klasser mulighed for at låse dem inde.

For at vi kan bevare den gode atmosfære på mellemtrinnet er det vigtigt for os, at vi alle behandler både hinanden og vores område pænt og respektfuldt!