5. årgang samarbejder med kulturskolen. Temaet: Fortællingen "Den lille prins"

Mellemtrinnet på Toftlund Skole

Der er en rigtig god atmosfære på mellemtrinnet på Toftlund Skole. I Sydfløjen møder man altid mange glade elever og lærere. Det store fællesrum fungerer som vores samlingssted, arbejdssted, hygge-med-hinanden-sted - ligesom det også er her, man kan finde mange udstillinger af forskellige elevværker.

Udover den spændende hverdagsundervisning sker der også mange sjove ting på mellemtrinnet – nogle af disse er skolekoncerter, ”idræt-for-sjov” i Agerskov, ture ud af huset, besøg af gæstelærere, fælles idrætsdag, jule-klippe og meget andet. Det største er nok skolerejsen i slutningen af 6. årgang.

På mellemtrinnet samarbejder vi gerne både på tværs af klasserne og på tværs af årgangene. Vi lægger stor vægt på, at alle elever trives både socialt og fagligt, og da vi lærer på forskellige måder sker indretningen af vores undervisningsmiljøer under hensyntagen til både den enkelte og fællesskabet.

IT inddrages så ofte som muligt i undervisningen. Eleverne får udleveret en personlig Cromebook, som kan benyttes på skolen. Hvis eleverne medbringer deres egne pc'ere eller tablets, er der i alle klasser mulighed for at låse dem inde. Det samme gør sig gældende for mobiltelefoner. Eleverne låser deres mobiltelefoner ind i deres skabe fra morgenstunden, og de tages kun frem, såfremt de anvendes til formål i undervisningen. Frikvarterer er mobilfri-zone.

For at vi kan bevare den gode atmosfære på mellemtrinnet, er det vigtigt for os, at vi alle behandler både hinanden og vores område pænt og respektfuldt!