Linjefag

På Toftlund Distriktsskole har vi tre linjer, hvor eleverne undervises 3 klokketimer om ugen. Alle linjer arbejder bevidst og målrettet med at inddrage både den praktisk og teoretiske del af det faglige stofområde.

Ved hvert linjefag er der beskrevet kompetence-, færdigheds- og vidensmål.

Billeder fra en veloverstået Erhvervsmesse 2018

Udskolingen er et sted, hvor de unge mennesker
- har mulighed for at vælge linjer
- elever har det meste af deres skema med linjefagsuddannede lærere
- elever har smartboard og meget IT i undervisningen
- eleverne har gode klasselokaler, fløjmiljø og gode faglokaler
- eleverne har gode udearealer
- eleverne har mulighed for skolerejse på 8. og 9. Årgang
- eleverne arbejder med trivsel