God påske

Toftlund Distriktsskole ønsker alle en god påske

PISA-test

Toftlund Distriktsskole er af Danmarks Statistik blevet udvalgt til at deltage i PISA-undersøgelsen 2015. Sidste gang undersøgelsen kørte var i 2012. I Danmark deltager 400 skoler og ca. 9000 elever i undersøgelsen. 

71 lande er sammen om PISA-testen.

Eleverne, der trækkes ud til test, skal være født i 1999 og fra vores skole er der udtrukket 20 elever. 

Selve testen foregår fredag d. 27/3 om formiddagen. De testes i læsning, matematik og samarbejde. Du kan se eksempler på opgaverne her

Årstidsbilleder

Billedkunst i 2. klasse i den sidste tid har handlet om billedfremstilling.

De har arbejdet med farver og vandfarver. 

Resultatet er en flot præsentation af årstidsbilleder, som hænger på gangen ved SFO-lokalerne.

Med skolen i biografen

I uge 11 har elever fra både Agerskov skole og Toftlund skole været i biografen i skoletiden. 

Det er et arrangement, der hedder Med skolen i biografen, som giver os mulighed for at bestille en film pr. klasse.

Billedet viser 4. årgang, klar til at hygge sig.

Faglig fordybelse

Faglig fordybelse er et tilbud, som lægger op til at arbejde mere i dybden med enkelte emner eller færdigheder.

Skolen tilbyder med jævne mellemrum nye, og forældre skal derfor melde deres børn til jævnligt hen over året. Dette meddeles naturligvis over forældreintra.

Hvis barnet er tilmeldt SFO, og ikke er tilmeldt faglig fordybelse, tilbydes et kreativt værksted i deres lokaler.

Her ses eksempler på de tilbud, der kørte fra uge 33-36

indskolingen

mellemtrinnet

udskolingen

 

Motionsbånd

Hvad sker der på skolerne i den periode i skemaet, der kaldes motionsbånd?

Der er stor aktivitet i klasserne, og eleverne deltager aktivt og nysgerrigt. 

Motionen giver et velkomment afbræk i undervisningen og giver ny energi til indlæringen.

Besøgstæller

287153
Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen

Google Drev

Flere af klasserne bruger nu Google Drev i deres undervisning.

Log på her med dit Uni-Login

 

Agerskov skole

Invitation til forældre

Der var Åbent Hus på  Agerskov skole d. 20/3 2015

Alle forældre var velkomne til at komme og følge undervisningen i deres barns klasse.

Der var rigtig mange forældre, der tog mod tilbuddet til at besøge skolen.

Tak for en god dag.

3. årgangs træningsbånd

 

 

3. årgang i Toftlund er dybt koncentrerede i træningsbånd. De spiller dam. De træner deres matematiske tænkning og øver sig i at tænke flere træk frem. 

Måske kan de snart udfordrer et par forældre eller bedsteforældre?

 

 

Legepatrulje og elevmæglere

Før efterårsferien uddannede Toftlund og Agerskov skoler elevmæglere og legepatruljer. 

Nu er de kommet rigtig godt i gang og de nyder deres frivillige arbejde.

Legepatruljen på Agerskov er at finde på legepladsen tre dage om ugen. Det er mandag, onsdag og fredag. Der er 18 elever i 5. og 6. klasse, der har meldt sig til tjansen, og de har selv valgt, hvilke dage, de er på. Som man kan se på det ene billede, har de en sort taske med - fyldt med legesager, så de kan sætte noget nyt igang.

Der er så stor opbakning bag ordningen, at der er dage, hvor alle i legepatruljen er på - også selvom de slet ikke har meldt sig til denne dag.

Børnene i indskolingen nyder denne kontakt med de ældre børn. De glæder sig til, hvad der skal ske de dage, legepatruljen er på.

I Toftlund går elevmæglerne rundt. De er lette at kende i deres sorte trøjer. De snakker med børnene fra indskolingen og reagerer hurtigt, hvis der er børn, der virker kede af det.

De har lært forskellige teknikker til at trøste og aflede børnenes opmærksomhed fra konflikterne, så de måske ikke når at blive et problem. Der er altid voksne tilstede også, som kan tilkaldes, hvis tingene udvikler sig.

Vi er meget glade for, at så mange af vores 5. og 6. klasser vil tage det ekstra ansvar, der ligger i disse opgaver.