Afslutning på projektopgave

Udstilling af produkter fra projektopgaven

I uge 49 arbejdede 9. årgang hårdt for at få den første officielle karakter på deres prøvebevis på plads.

Eleverne gik til projektugen med energi og begejstring. Der blev arbejdet, diskuteret, interviewet og produceret.

Ugen bruges på, at eleverne på egen hånd skaffer sig viden om et emne, de på forhånd har valgt. Lærerne må ikke hjælpe, de må kun vejlede. Til sidst skal denne viden fremlægges for lærere og klassekammerater, hvor de skal vise, hvad de har lært. I denne fremlæggelse skal der indgå et produkt, som kan være alt fra film til plancher, musik til madlavning. Vigtigst er det, at produktet viser noget om emnet, der skal præsenteres.

På Toftlund Skole holder vi afslutningsvis en forældreaften, så også de kan få at se, hvad der er foregået, og hvad der er blevet fortalt om. Mange forældre dukkede op og var meget interesserede i at høre, hvad de top-engagerede elever havde at fortælle. Dette engagement viste sig i de flotte opgaver og produkter og det høje karaktergennemsnit.

Oplæsning på biblioteket

Efter en måned med træning af oplæsning i faglig fordybelse har en lille gruppe elever fra 4. årgang på Toftlund Skole læst højt for 1. klasse på biblioteket.

"Sejt at de vil læse for os" var der en lille knægt, der sagde.

Eleverne fra fjerde fik en god oplevelse og og var stolte.

 

Julefrokost

Fredag d. 19-12 var der julefrokost i 0.b på Toftlund skole.

Det var en fornøjelse at se, hvor dygtige og søde eleverne var til at hente fra buffeten. Der var rigtig hygge-stemning ved bordet med saftevand og dejlig mad.

Faglig fordybelse

Faglig fordybelse er et tilbud, som lægger op til at arbejde mere i dybden med enkelte emner eller færdigheder.

Skolen tilbyder med jævne mellemrum nye, og forældre skal derfor melde deres børn til jævnligt hen over året. Dette meddeles naturligvis over forældreintra.

Hvis barnet er tilmeldt SFO, og ikke er tilmeldt faglig fordybelse, tilbydes et kreativt værksted i deres lokaler.

Her ses eksempler på de tilbud, der kørte fra uge 33-36

indskolingen

mellemtrinnet

udskolingen

 

Motionsbånd

Hvad sker der på skolerne i den periode i skemaet, der kaldes motionsbånd?

Der er stor aktivitet i klasserne, og eleverne deltager aktivt og nysgerrigt. 

Motionen giver et velkomment afbræk i undervisningen og giver ny energi til indlæringen.

Besøgstæller

190915
Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen

Galleriet

Mangler du nogle af de gamle billeder, der har været her på forsiden?

Prøv at kigge under menupunktet Aktiviteter og vælg Galleriet. Der ligger nogle af dem. 

Denne side vil løbende blive opdateret.

Asylklassen

Velkommen

Asylklassen er startet op med 9 elever. De er i alderen 6 - 16 år.

De skal modtage danskundervisning på begynderniveau 4 timer hver formiddag.

DR vil lave en dokumentar om et par af børnene, så de har været og filme indskrivningen.

Dokumentaren bliver sendt i foråret 2015.

Vi ønsker de nye elever velkommen til og håber, de vil få det godt hos os.

De store er der for de små

Legepatrulje og elevmæglere

Før efterårsferien uddannede Toftlund og Agerskov skoler elevmæglere og legepatruljer. 

Nu er de kommet rigtig godt i gang og de nyder deres frivillige arbejde.

Legepatruljen på Agerskov er at finde på legepladsen tre dage om ugen. Det er mandag, onsdag og fredag. Der er 18 elever i 5. og 6. klasse, der har meldt sig til tjansen, og de har selv valgt, hvilke dage, de er på. Som man kan se på det ene billede, har de en sort taske med - fyldt med legesager, så de kan sætte noget nyt igang.

Der er så stor opbakning bag ordningen, at der er dage, hvor alle i legepatruljen er på - også selvom de slet ikke har meldt sig til denne dag.

Børnene i indskolingen nyder denne kontakt med de ældre børn. De glæder sig til, hvad der skal ske de dage, legepatruljen er på.

I Toftlund går elevmæglerne rundt. De er lette at kende i deres sorte trøjer. De snakker med børnene fra indskolingen og reagerer hurtigt, hvis der er børn, der virker kede af det.

De har lært forskellige teknikker til at trøste og aflede børnenes opmærksomhed fra konflikterne, så de måske ikke når at blive et problem. Der er altid voksne tilstede også, som kan tilkaldes, hvis tingene udvikler sig.

Vi er meget glade for, at så mange af vores 5. og 6. klasser vil tage det ekstra ansvar, der ligger i disse opgaver.