7. årgang slukker branden

Understøttende undervisning i 7. årgang

Så er vi i gang igen. Der er høj aktivitet i klasserne og på legepladserne.

I understøttende undervisning har 7. årgang gennem længere tid arbejdet med, hvad man laver i forskellige erhverv i, og i dag var turen kommet til brandmanden.

Derfor var de igang med at lære, hvordan de forskellige typer af brand skal slukkes og de fik lov til selv at prøve.

Det var med en vis respekt fra elevernes side, men også vovemod. For flere var det lidt grænseoverskridende at skulle deltage aktivt i slukningen. Jeg hørte en elev sige: 'Det her skulle min far faktisk se.' Måske der bliver snakket lidt ved deres middagsbord i aften. smiley

Legepatrulje og elevmæglere

Toftlund Distriktsskole har nu fået elevmæglere og legepatrulje.

Elever fra 6. årgang har valgt at bruge et frikvarter om ugen på disse opgaver. De har derfor deltaget i faglig fordybelse omkring dette emne og været på et heldags-kursus i at lege med de yngste elever og konfliktløsning.

Tillykke til de ny-udnævnte.

Faglig fordybelse

Faglig fordybelse er et tilbud, som lægger op til at arbejde mere i dybden med enkelte emner eller færdigheder.

Skolen tilbyder med jævne mellemrum nye og forældre skal derfor melde deres børn til jævnligt hen over året. Dette meddeles naturligvis over forældreintra.

Hvis barnet er tilmeldt SFO, og ikke er tilmeldt faglig fordybelse, tilbydes et kreativt værksted i deres lokaler.

Her ses eksempler på de tilbud, der kørte fra uge 33-36

indskolingen

mellemtrinnet

udskolingen

 

Motionsbånd

I den kommende tid vil der her på Skoleporten være fokus på, hvad der sker på skolerne i den periode i skemaet, der kaldes motionsbånd.

Der er stor aktivitet i klasserne, og eleverne deltager aktivt og nysgerrigt. Hvis billederne er lidt utydelige, er det fordi, eleverne bevæger sig så hurtigt, at kameraet ikke kan følge dem.

Motionen giver et velkomment afbræk i undervisningen og giver ny energi til indlæringen.

Mere om motionsbånd følger...

4 årgang

4. årgang har arbejdet i flere værksteder med deres kreative evner.

Der er blandt andet kreeret en hel legoby med skole, benzinstation, fabrik og helikopter.

Der er også fremstillet silhuet tegninger med afrikanske motiver.

Godt samarbejde og flot resultat.

Besøgstæller

123505
 • 22-10-2014
  skolebestyrelsesmøde ·
  1
 • 22-10-2014
  9. årgang i erhvervspraktik · 9A · 9B
  1
 • 22-10-2014
  08:00-12:10
  Toftlund kartoffelmelsfabrik · 3A
  1
 • 23-10-2014
  9. årgang i erhvervspraktik · 9A · 9B
  1
 • 24-10-2014
  9. årgang i erhvervspraktik · 9A · 9B
  1

Galleriet

Mangler du nogle af de gamle billeder, der har været her på forsiden?

Prøv at kigge under menupunktet Aktiviteter og vælg Galleriet. Der ligger nogle af dem. 

Denne side vil løbende blive opdateret.

Idrætslinje

Mens kunst- og kulturlinjen var på rådhuset sammen med teknik, innovation og medielinjen, tog idrætslinjen på tur til skøjtehallen, hvor balance var i fokus.

Der blev øvet i at stå flot på de smalle skøjter og spillet en god ishockey-kamp.

Idrætslinjen på glatis

Tak til Cirkus Dannebrog

Sikke en oplevelse

650 glade børn og voksne fik en kæmpe oplevelse med Cirkus Dannebrog.

Der blev hujet og grint, spist popcorn og klappet, gispet og beundret.

Alle følelser var med, da artisterne gjorde deres bedste for at underholde så mange børn på en gang.

Man kan ikke trække et specielt nummer ud, som gjorde størst indtryk, for hestene, elefanten, køerne, jonglørerne og balancekunstnerne, danserne, sangerinden, orkesteret og pauseklovnen bandt det hele sammen til en forestilling af de store.

Det blev jo ikke dårligere af, at vores egen lærer Andy og Ali fra 8 kl. fik lov at hjælpe klovnen i hans anstrengelser for at få et nummer med i manegen.

Tusind tak til forældre og elever, der gjorde det muligt for os at få denne oplevelse.

Der er flere billeder i fotoalbummet Cirkus, som ligger på forældre- og elevintra.

SFO på kartoffelmels-fabrikken

SFO

SFO Toftlund arbejder i øjeblikket med emnet 'fra jord til bord'

De har bl.a. besøgt 4H-haven, Henning Skøtt Pedersens bondegård og kartoffelmelfabrikken.

Se flere billeder og mere om forløbet under afdelinger-SFO